Felhasználási feltételek

GONDOSAN OLVASSA EL A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET ezen honlap (a továbbiakban: "a Honlap") használata előtt. Ezen feltételek a Honlap minden meglátogatása és használatba vétele esetén, továbbá a Honlapon vagy annak révén nyújtott Tartalom (az alábbi meghatározás szerint), információ, ajánlat és/vagy szolgáltatás tekintetében alkalmazandók. A Honlap használatával Ön teljes egészében elfogadja ezen feltételeket, továbbá a Honlapra, az internetre és/vagy a világhálóra alkalmazandó minden további törvényt vagy rendeletet. Ha a feltételekkel nem ért egyet, kérjük, hagyja el a Honlapot!

Tulajdonjog

A Honlapot az adidas AG birtokolja és működteti. A Honlapon található vagy itt közzétett valamennyi tartalom - beleértve (de nem kizárólag ezekre korlátozva) a szövegeket, grafikákat, fotókat, képeket, mozgóképeket, videoanyagokat, illusztrációkat és szoftvert ("Tartalom") - az adidas AG és/vagy a csoportjához tartozó vállalatok (a továbbiakban: "adidas"), illetve a vele kapcsolatban álló licenctulajdonosok és/vagy tartalomszolgáltatók tulajdona. A Honlap minden eleme - beleértve (de nem kizárólag ezekre korlátozva) a látványtervet és a Tartalmat - kereskedelmi, szerzőijogi, védjegyi és egyéb, szellemi tulajdonjogokra vonatkozó törvények védelme alatt áll. A jelen megállapodásban vagy az adidas vállalattal kötött egyéb megállapodásban kifejezetten engedélyezett módokon kívül a Honlap vagy a Tartalom részei vagy elemei semmilyen formában sem másolhatók vagy továbbíthatók. Ha ezzel ellenkező kifejezett megállapodás nem születik, a Honlap és a Tartalom, továbbá a hozzájuk kapcsolódó jogok az adidas vállalatcsoport vagy licenctulajdonosai tulajdonában maradnak.

Szerzői jogok és védjegyek

Szerzői jog

A Tartalom egészének szerzői joga az adidas tulajdonában van és marad. Ha a Honlapon található dokumentumok ellenkező utasítást nem tartalmaznak, a felhasználó (Ön) megtekintheti, lejátszhatja, kinyomtathatja, illetve letöltheti a Webhelyen található dokumentumokat, hanganyagokat és videoanyagokat, de ezeket kizárólag személyes, tájékozódási és nem kereskedelmi célra használhatja fel. Tilos a Tartalom módosítása, másolása, terjesztése, közvetítése, közzététele, előadása, reprodukálása, kiadása, licencelése, átruházása, értékesítése, továbbá a Tartalom alapján készült művek létrehozása. A szerzői jogokra vonatkozó hatályos törvényben engedélyezett módokon kívül a Tartalom egyetlen eleme sem használható fel újra az adidas előzetes engedélye nélkül. A jelen feltételek hatálya alatt az ilyen anyagok más honlapokon vagy hálózati számítógépes környezetekben való felhasználása tilos. A Honlapon található tartalmakban szereplő szerzőijogi információk, védjegyek és egyéb, tulajdonjoggal védett elemek eltávolítása tilos.
Amennyiben Ön a Honlapról szoftvert tölt le - beleértve (de nem kizárólag ezekre korlátozva) a képernyőkímélőket, az ikonokat, a videókat vagy a háttérképeket - a szoftvert, ideértve a szoftverben található vagy az annak használatával generált fájlokat és képeket is, illetve a szoftvert kísérő adatokat (összefoglaló néven: a "Szoftver") az Ön számára az adidas licenceli, de a Szoftverre vonatkozó tulajdonosi és egyéb jogokat nem ruházza át Önre. A szoftver tárolásához használt adathordozó az Ön tulajdonát képezi, de az adidas teljes mértékben a Szoftver és a hozzá kapcsolódó szellemi tulajdonjogok birtokosa marad. Ön a szoftvert nem forgalmazhatja, értékesítheti, bonthatja elemeire és kódolhatja vissza, továbbá nem fejtheti vissza a forráskódját és nem állíthatja elő annak emberi értelmezésre alkalmas változatát.

Védjegyek

Az adidas itt használt védjegyei, szolgáltatása védjegyei és kereskedelmi nevei (beleértve a következőket is, de nem csupán ezekre korlátozva: az "adidas" szó, "az adidas logó", "a trefoil", "a Globe" és a "a 3-csík") az adidas vagy üzleti partnerei védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, ha kifejezett utalás nem történik ennek ellenkezőjére. A "Yohji Yamamoto" bejegyzett védjegy, melynek tulajdonosa Yohji Yamamoto. Ön semmilyen módon sem használhatja fel, másolhatja, reprodukálhatja, adhatja ki újra, továbbíthatja, forgalmazhatja vagy módosíthatja az adidas védjegyeket - ideértve az anyagok honlapon történő terjesztésével kapcsolatos hirdetést vagy reklámot is - az adidas előzetes írásbeli engedélye nélkül. Az adidas védjegyek más honlapon vagy hálózati számítógépes környezetben történő felhasználása, például a Honlap (egy részének) külső internetes oldalon történő tárolása vagy reprodukálása, vagy a Honlap és más internetes oldalak közötti szöveges, beágyazott vagy közvetlen hivatkozások létrehozása az adidas kifejezett írásbeli engedélye nélkül tilos.

Amennyiben Ön a Honlapról szoftvert tölt le - beleértve (de nem kizárólag ezekre korlátozva) a képernyőkímélőket, az ikonokat, a videókat vagy a háttérképeket - a szoftvert, ideértve a szoftverben található vagy az annak használatával generált fájlokat és képeket is, illetve a szoftvert kísérő adatokat (összefoglaló néven: a "Szoftver") az Ön számára az adidas licenceli, de a Szoftverre vonatkozó tulajdonosi és egyéb jogokat nem ruházza át Önre. A szoftver tárolásához használt adathordozó az Ön tulajdonát képezi, de az adidas teljes mértékben a Szoftver és a hozzá kapcsolódó szellemi tulajdonjogok birtokosa marad. Ön a szoftvert nem forgalmazhatja, értékesítheti, bonthatja elemeire és kódolhatja vissza, továbbá nem fejtheti vissza a forráskódját és nem állíthatja elő annak emberi értelmezésre alkalmas változatát.

Felelősségi nyilatkozat

A HONLAP ÉS TELJES TARTALMA AZ ADOTT FORMÁBAN ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS TULAJDONOSA A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ELUTASÍTJA A KIFEJEZETT VAGY KÖZVETETT FELELŐSSÉGVÁLLALÁS BÁRMELY FORMÁJÁT, BELEÉRTVE - DE NEM KIZÁRÓLAG EZEKRE KORLÁTOZVA - A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSÉRTÉS HIÁNYÁRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS FELELŐSSÉGET IS. A HONLAPON SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK CSAK ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSI CÉLOKAT SZOLGÁLNAK, ÉS NEM TEKINTHETŐK JAVASLATNAK VAGY TANÁCSNAK.
AZ ADIDAS NEM ISMERI EL ÉS NEM SZAVATOLJA, HOGY A HONLAPON SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK ÉS/VAGY FUNKCIÓK PONTOSAK, TELJESEK VAGY NAPRAKÉSZEK, NEM GARANTÁLJA TOVÁBBÁ A HONLAP HIBÁTLAN ÉS MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI MŰKÖDÉSÉT, A HIBÁK KIJAVÍTÁSÁT, VALAMINT A HONLAP ÉS AZ AZT TÁROLÓ KISZOLGÁLÓ VÍRUS- ÉS KÁRTEVŐPROGRAM-MENTESSÉGÉT. AZ ADIDAS A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ELUTASÍTJA, HOGY JÓTÁLLJON A HONLAPON SZEREPLŐ ANYAGOK HELYTÁLLÓSÁGÁÉRT, PONTOSSÁGÁÉRT, MEGFELELŐSÉGÉÉRT, HASZNÁLHATÓSÁGÁÉRT, IDŐSZERŰSÉGÉÉRT, MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT VAGY BÁRMELY MÁS MINŐSÉGI ÉS EGYÉB JELLEMZŐJÉÉRT.
AZ ADIDAS FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A HONLAP EGÉSZÉNEK VAGY BÁRMELY RÉSZÉNEK MŰKÖDÉSÉT ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL BÁRMIKOR FELFÜGGESSZE VAGY MEGSZÜNTESSE, ÉS EZZEL KAPCSOLATOSAN MINDEN FELELŐSSÉGET ELŐZETESEN ELHÁRÍT.

A felelősség korlátozása

ÖN KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA A HONLAPOT. SEM AZ ADIDAS, SEM ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI VAGY ÜZLETI PARTNEREI, TISZTVISELŐI, IGAZGATÓI ÉS ÜGYNÖKEI, SEM A HONLAP LÉTREHOZÁSÁBAN, KIALAKÍTÁSÁBAN VAGY SZOLGÁLTATÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ FELEK NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A HONLAP, TOVÁBBÁ AZ AZON TALÁLHATÓ ANYAGOK VAGY TARTALOM FELHASZNÁLÁSÁBÓL, ILLETVE A HASZNÁLATUKRA TETT PRÓBÁLKOZÁS MEGHIÚSULÁSÁBÓL EREDŐ, VAGY EZEKKEL BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLATBAN ÁLLÓ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES VAGY EGYÉB KÁROKÉRT - BELEÉRTVE A VÍRUSOK OKOZTA KÁROKAT, A HONLAPON SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK NEM HELYTÁLLÓ VAGY HIÁNYOS VOLTÁT ÉS A TERMÉKEK HASZNÁLHATÓSÁGÁT IS -, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ADIDAS VÁLLALATOT ELŐZŐLEG TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. FELHÍVJUK A FIGYELMET ARRA, HOGY EGYES ORSZÁGOK JOGA NEM TESZI LEHETŐVÉ BIZONYOS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGEK KIZÁRÁSÁT, ÍGY ELKÉPZELHETŐ, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK NÉMELYIKE ÖNRE NEM VONATKOZIK.

Külső felekre mutató hivatkozások

Az Ön kényelme és a honlap jobb használhatósága érdekében időről időre külső felek tulajdonában lévő, illetve ezek által felügyelt honlapokra mutató hivatkozásokat teszünk közzé. Az ilyen hivatkozások használatakor Ön elhagyja az adidas szolgáltatási tartományát. A honlapon olyan partnerek hivatkozásai is szerepelhetnek, melyek az adidas logóit közös márkanév-használati megállapodás keretében használják. Azok a honlapok, melyekre Ön a hivatkozások segítségével eljuthat, saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek, és bár az adidas célja a honlap integritásának megőrzése, nem felelős és nem vonható felelősségre ilyen oldalak tartalma és tevékenységei tekintetében. Ezért Ön az ilyen honlapokat kizárólag saját felelősségére nyitja meg. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezek a külső honlapok saját cookie-kat küldhetnek, adatokat gyűjthetnek, illetve személyes információkat kérhetnek, ezért az ilyen honlapok használatát megelőzően tekintse át azok felhasználási feltételeit és/vagy adatvédelmi szabályzatát.

Visszaélés a Honlap tartalmával

Tilos a Honlap felhasználása olyan tartalom közzétételére vagy továbbítására, mely sértő, fenyegető, hamis, félrevezető, provokatív, rágalmazó, hírnévrontó, a magánélethez való jogot sértő, obszcén, vulgáris, profán, pornográf, zaklató, gyalázkodó, diszkriminatív vagy törvényellenes, illetve melynek közzététele bűncselekménynek vagy arra való felbuzdításnak minősülhet, sérti mások jogait, vagy bármely egyéb módon polgári jogi felelősséget keletkeztető vagy törvénysértő magatartást eredményez. Tilos továbbá a Honlap felületének és tartalmának kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználása.

Részvétel megtagadása

Az adidas időről időre lehetővé teszi a honlapon a felhasználók által létrehozott tartalmak megtekintését és terjesztését, például hozzászólások vagy másoknak küldött elektronikus képeslapok formájában. Ha igénybe veszi ezt a lehetőséget, egyúttal elfogadja azt a tényt is, hogy az adidas a látogatók és a tagok által rendelkezésre bocsátott tartalom forgalmazásában csak a passzív közvetítő szerepét játssza, és nem vonható felelősségre az Ön vagy más felhasználók által létrehozott közlemények és egyéb anyagok tartalmáért.
Az adidas fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint blokkolja vagy eltávolítsa azokat az anyagokat, melyeket jelen Feltételekkel ellentmondónak talál, illetve bármilyen más okból kifogásol.